20190507_145852(0)Meili.jpg

AUSTRALIAN CHAMPION
TUNAMARA MEILI TSHA

Ch Tunamara Shilo Tsha 

Ch Tuscamada Sands Of Time


AUSTRALIAN CHAMPION

TUNAMARA KUSHMA TSHA

Ch Tunamara Shilo Tsha 

Amelville Else

TUNAMARA TSUNDUE TSHA & TUNAMARA NYIMA TSHA

Gd Ch Tunamara Ruffi Tsha

Tibpaw Lotus Blossom